29-06-2019 | Nieuwe wetgeving Partneralimentatie – deel 2

Op 24 mei publiceerde wij al de regels die per 1 januari 2020 gaan gelden voor het vaststellen van de duur van de partneralimentatie.

Naast de hoofdregel van maximaal 5 jaar, zijn er ook 2 afwijkende regels. Wij zullen deze aan de hand van een voorbeeld nader uiteenzetten. 

24-05-2019 | Regels voor Partneralimentatie worden per 1 januari 2020 aangepast

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019  het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Dit voorstel beperkt de duur van de partneralimentatie tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.
De nieuwe wetgeving ziet toe op de duur van de

...

18-01-2019 - Wijziging aftrek hypotheekrente en de gevolgen voor partneralimentatie

Vanaf 2019 worden 4 belastingschijven in Box 1 teruggebracht naar 2 schijven. Daarnaast vindt er een versnelde afbouw van de hypotheekrente-aftrek plaats. In plaats van stapjes van steeds 0,5% per jaar, worden dit stappen van 3% vanaf 2020. De aftrek op de betaalde hypotheekrente wordt als

...

02-12-2018 - Partneralimentatie als er voldoende vermogen is?

Met enige regelmaat wordt ons de vraag voorgelegd of er wel sprake kan zijn van partneralimentatie wanneer de alimentatiegerechtigde meer dan gemiddeld vermogend is.

Recent is er een uitspraak geweest van het gerechtshof in Den Haag  en één van het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch

...

08-11-2018 - De alimentatieverzekering

Wat is een alimentatieverzekering?

Bij een alimentatieverzekering is het de bedoeling dat de alimentatiegerechtigde een geldbedrag of een periodiek inkomen ontvangt op het moment dat de alimentatieplichtige komt te overlijden. Bij het wegvallen van de

...

22-09-2018 | Betaal je als stiefouder kinderalimentatie?

Na de echtscheiding betaalt veelal de vader aan de moeder kinderalimentatie voor hun kinderen. Maar hoe gaat dat eigenlijk voor de stiefouder als nieuwe partner van de moeder of vader? 
Vaak blijven na de echtscheiding de kinderen bij de moeder wonen. De vader betaalt dan een bijdrage

...

18-06-2018 | Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 dienden Tweede Kamerleden van VVD, PvdA en D66 het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie in. Er moest een andere grondslag voor partneralimentatie komen, een eenvoudigere berekeningsmethodiek en een verkorting van de alimentatieduur. Bovendien zou bij

...

17-11-2017 | Aftrek partneralimentatie in 2019 omlaag.

De hervorming van het belastingstelsel uit het regeerakkoord Rutte III heeft grote gevolgen voor de aftrek van partneralimentatie.
Op dit moment kunt u, als u partneralimentatie betaald, de betaalde alimentatie als persoonsgebonden aftrek opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting.

...

28-10-2017 | Kinderalimentatie & schulden

De Hoge Raad heeft bij arrest van 29 januari 2016 nogmaals bevestigd hoe met schulden moet worden omgegaan bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie.

De aanwezigheid van schulden heeft namelijk invloed op de financiële draagkracht van één van de ouders. In beginsel zijn

...

03-11-2016 | Wijzigen van alimentatie

Als de alimentatie eenmaal is vastgesteld betekent dit niet dat de alimentatie nooit meer gewijzigd kan worden. Het is mogelijk dat de draagkracht van de alimentatie-betaler of de behoefte van de alimentatie-ontvanger verandert. In een dergelijke situatie kan een van beide partners de rechter

...

09-10-2015 | Update: Wet Herziening Partneralimentatie

Deze zomer is het wetsvoorstel voor de modernisering van partneralimentatie ingediend.

Recht op partneralimentatie in het voorstel bestaat indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • op het moment van echtscheiding het inkomen lager is dan bij aanvang van het
...

13-05-2014 | Stopt partneralimentatie bij samenwonen?

Na de echtscheiding bestaat een verplichting tot het betalen van partneralimentatie als de ex-partner onvoldoende inkomen heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt uitgegaan van de welstand tijdens het huwelijk. Aan de verplichting tot betalen zijn wettelijke termijnen

...

24-02-2014 | Duur partneralimentatie beperkt

29 januari 2014, wetsvoorstel - Onafhankelijk Kamerlid Bontes vindt twaalf jaar partneralimentatie niet meer van deze tijd. Een Kamermeerderheid is dat met hem eens. VVD, PvdA en D66 werken echter aan een eigen initiatiefwetsvoorstel.

logo De Mediator logo EHA Logo KVSS