Alimentatie (her)berekenen

Als er in het verleden afspraken zijn gemaakt omtrent een partner- of kinderalimentatie kan het zijn dat de situatie veranderd is waardoor wellicht ook de eerdere afspraken aangepast moeten worden.

Wanneer zou een aanpassing eventueel nodig zijn:

  • Indien de woonsituatie van één van de partners veranderd is;
  • Er sprake is van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid;
  • Het inkomen van één van de partners is veranderd;
  • De gezinssituatie is veranderd (nieuwe partner of kinderen).

Bij een van bovengenoemde of andere wijzigingen kun je contact opnemen met De Mediator voor een herberekening van de alimentatie. De Mediator bekijkt op basis van de nieuwe situatie wat reëel zou kunnen zijn om af te spreken. Met dit advies kunnen de partijen in overleg treden om tot nieuwe afspraken te komen.
Dit kan in een aanvullende overeenkomst of via de rechter worden vastgelegd.

alimentatieIndien jullie er onderling niet uitkomen kunnen wij je ook begeleiden in een juridische procedure via de rechtbank.

Ook kan De Mediator een berekening maken van de alimentatie verplichting voorafgaand aan de procedure zodat partijen al inzicht krijgen in hun toekomstige verplichtingen of rechten.

Neem voor vragen of informatie contact met ons op.

 

logo De Mediator logo EHA Logo KVSS