02-12-2018 - Partneralimentatie als er voldoende vermogen is?

Met enige regelmaat wordt ons de vraag voorgelegd of er wel sprake kan zijn van partneralimentatie wanneer de alimentatiegerechtigde meer dan gemiddeld vermogend is.

Recent is er een uitspraak geweest van het gerechtshof in Den Haag  en één van het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch

...

13-09-2018 | Nieuw huwelijksvermogensrecht : van uitsluiting- naar insluitingclasules?

Vanaf 1 januari 2018 trouwen men niet meer standaard in gemeenschap van goederen. Als aanstaande echtgenoten voor het trouwen géén huwelijkse voorwaarden opstellen, geldt een zogenaamde beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat geld en bezittingen die zij bij aanvang van

...

27-06-2018 | Hoe te handelen met huurwoning

Wie krijgt bij echtscheiding de huurwoning?

Dit hangt af van het huurcontract. Staat u beiden op het huurcontract, dan kunt u de verhuurder vragen om u als alleenhuurder te accepteren. Staat het huurcontract alleen op uw naam? Dan moet u slechts de verhuurder schriftelijk melden dat u

...

21-03-2018 | Kan ik in Nederland scheiden van mijn buitenlandse partner?

Een echtscheiding in Nederland verloopt altijd via de rechter. Deze moet bevoegd zijn om het echtscheidingsverzoek te behandelen. U kunt scheiden van een partner met een andere nationaliteit als u in Nederland woont. Of als u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Aanvragen

...

24-11-2017 | Kindgebonden budget en behoefte aan partneralimentatie

Kindgebonden budget en behoefte aan partneralimentatie: uitspraak van de Hoge Raad 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1273

Het kindgebonden budget is bestemd om te worden besteed aan het kind of de kinderen en niet om te voorzien in het levensonderhoud van de verzorgende ouder. Het vermindert

...

06-06-2017 | Verschillende soorten Huwelijkse Voorwaarden

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn in de praktijk allerlei soorten huwelijkse voorwaarden mogelijk. De bekendste zijn misschien wel de voorwaarden die bekend staan onder de naam ‘beperkte gemeenschap' en de ‘koude uitsluiting'.

...

10-10-2016 | Uitspraak Gerechtshof Den Bosch, duur partneralimentatie ingekort.

Het huwelijk tussen de man (hierna M) en vrouw (hierna V) is in 2015 door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft een door M aan V te betalen partneralimentatie vastgesteld, welke betalingsverplichting eindigt op 1 december 2015. V gaat in hoger beroep.

Volgens M heeft V zich

...

13-05-2014 | Stopt partneralimentatie bij samenwonen?

Na de echtscheiding bestaat een verplichting tot het betalen van partneralimentatie als de ex-partner onvoldoende inkomen heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt uitgegaan van de welstand tijdens het huwelijk. Aan de verplichting tot betalen zijn wettelijke termijnen

...

15-04-2014 | Schenking en Echtscheiding

Het komt vaak voor dat een schenker wil voorkomen dat de schenking ten goede komt aan de partner van de ontvanger. Een uitsluitingsclausule kan dan uitkomst bieden. Zorgvuldigheid is geboden!

logo De Mediator logo EHA Logo KVSS