10-07-2019 | Criteria verhuisregels

In een arrest van de Hoge Raad  (ECLI:NL:HR:2008:BC5901) bekend onder de “Zwitserse verhuiszaak” heeft de Hoge Raad een aantal criteria opgesteld op welke wijze de belangen afweging dient te geschieden als één ouder met het kind waarover het gezamenlijk gezag gevoerd wordt wil verhuizen, al dan niet naar het buitenland.

De rechtbank dient dan in ogenschouw te nemen:

Lees meer

29-06-2019 | Nieuwe wetgeving Partneralimentatie – deel 2

Op 24 mei publiceerde wij al de regels die per 1 januari 2020 gaan gelden voor het vaststellen van de duur van de partneralimentatie.

Naast de hoofdregel van maximaal 5 jaar, zijn er ook 2 afwijkende regels. Wij zullen deze aan de hand van een voorbeeld nader uiteenzetten. 

Lees meer

28-05-2019 | Flits scheiding is nog steeds mogelijk! De Mediator helpt.

In de dagelijkse praktijk komen wij met grote regelmaat cliënten tegen die willen scheiden en hierop vooruitlopend al een andere woning willen kopen. In de huidige krappe woningmarkt is het al lastig genoeg om een geschikte en betaalbare woning te vinden, zeker als je niet jaren kunt wachten.

En… dan heb je geluk en vindt je een leuke en mooie woning en dan is snel handelen gewenst. Maar helaas, de hypotheekadviseur van de bank wil u niet helpen voordat u gescheiden bent en ondertussen tikt de tijd weg en dus ook de kans op die ene leuke en mooie woning.

Lees meer

24-05-2019 | Regels voor Partneralimentatie worden per 1 januari 2020 aangepast

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019  het wetsvoorstel Herziening partneralimentatie aangenomen. Dit voorstel beperkt de duur van de partneralimentatie tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.
De nieuwe wetgeving ziet toe op de duur van de partneralimentatie.

Als uitgangspunt gaat de duur van het huwelijk gelden. Een ex-partner hoeft nog maar partneralimentatie te betalen over de periode tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Voor langdurige huwelijken en huwelijken waarbij er jonge kinderen zijn gaan andere regels gelden. 

Lees meer

19-05-2019 | Wat kost een Kind? Bericht uit het Algemeen Dagblad van 10 april 2019

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kost een kind gemiddeld 17% van het besteedbare inkomen. Wanneer er 2 kinderen zijn stijgt dat naar gemiddeld 26%. Bij 3 kinderen lopen de kosten op naar 33% en bij 4 naar 40%.

Van wieg tot aan de studentenkamer kom je met alleen een zoon of een dochter al snel uit op een bedrag dat tegen de € 100.000,00 groot is.

Als ouders dan ook nog besluiten hun kind financieel te ondersteunen tijdens de studie, dan ga je ver over dit bedrag heen. Een studerend kind kost in 4 jaar tijd als snel € 58.000,00 zo bleek uit berekeningen van het NIBUD op basis van een groot onderzoek uit 2017.

Lees meer

08-05-2019 | Bijstandsverhaal

Onze mediators komen enkele keren per jaar de situatie tegen dat er sprake is van Bijstandsverhaal. Met bijstandsverhaal wordt gedoeld op de situatie waarin een ex-echtgenoot, man of vrouw, een bijstandsuitkering krijgt van de gemeente en de gemeente besluit die bijstandsuitkering terug te vorderen op de andere ex-echtgenoot.

Partijen kunnen als zij gaan scheiden afspreken dat er geen partneralimentatie aan elkaar wordt betaald. Bijvoorbeeld wanneer beiden een baan hebben.  Zo’n afspraak wordt een nihilbeding genoemd. Maar stel dat een ex echtgenoot onverhoopt toch een bijstandsuitkering moet aanvragen, dan kan de gemeente overgaan tot bijstandsverhaal.

Lees meer

21-04-2019 | Uitspraak Rechtbank Den Haag : ECLI:NL:RBDHA:2018:16307: moeder wil met kinderen verhuizen, zorgtaken vader hierdoor ingeperkt, verhuizing niet toegestaan.

Dat het voor moeder moeilijk is opvang te vinden weegt niet op tegen recht vader en kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving. Bij verhuizing van de moeder met de kinderen naar een andere woonplaats wordt de rol van de vader te ver ingeperkt. Voorgestelde zorgregeling van 3 van de 4 weekends per maand weegt daartegen niet op. De kinderen zullen als gevolg hiervan in een situatie terecht komen waarin hun leven feitelijk opgesplitst wordt. En vader mist dan alle doordeweekse ouder-activiteiten. Geen vervangende toestemming om te verhuizen.

Lees meer

01-04-2019 | Belastingaangifte TIP 2018 

Bent u in 2018 gescheiden en heeft u afspraken gemaakt over betaling van partneralimentatie dan zijn de gemaakte kosten om te komen tot deze partneralimentatie afspraak fiscaal aftrekbaar voor de alimentatiegerechtigde.

De kosten die u dus maakt om alimentatie of een afkoopsom te krijgen of te behouden, mag u aftrekken. Het gaat om onder meer:

  • kosten van de mediator of advocaat (denk aan gesprekken en alimentatieberekeningen)
  • telefoonkosten
  • portokosten
  • reiskosten
  • incassokosten

23-03-2019 | Voogdij over de kinderen

Wanneer beide ouders zijn overleden, staan de kinderen er alleen voor. Een voogd is nodig wanneer de kinderen nog minderjarig zijn. Als de voogdij nergens is vastgelegd, dan zal de rechter een voogd zoeken die de minderjarige kinderen in huis wil nemen en opvoeden.

Ouders kunnen zelf de voogdij laten vastleggen voor het geval beiden ouders komen te overlijden. Dit kan bij een notaris, maar sinds 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het Gezagsregister. Je kunt hiervoor het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website rechtspraak.nl.

Lees meer

14-03-2019 | Het periodiek verrekenbeding & de gevolgen van het niet jaarlijks toepassen

Veel mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, hebben een zogenaamd “periodiek verrekenbeding” in hun akte van huwelijkse voorwaarden staan. Het niet verrekenen kan flinke gevolgen hebben. En toch gebeurt het niet. Waarom is dat?

Een periodiek verrekenbeding biedt de mogelijkheid tijdens het huwelijk vermogen over te hevelen naar de wederhelft. Vaak is dat de minst verdienende partner. Deze verrekening is geen schenking, zodat heffing van schenkbelasting niet aan de orde is.

Verrekend wordt het zogenaamde “overgespaarde inkomen”. Dit is het inkomen dat letterlijk “over” is in een kalenderjaar. Dit is dus het inkomen van de beide echtelieden minus de kosten van de huishouding.

Lees meer

Meer artikelen...

logo De Mediator logo EHA Logo KVSS