21-04-2019 | Uitspraak Rechtbank Den Haag : ECLI:NL:RBDHA:2018:16307: moeder wil met kinderen verhuizen, zorgtaken vader hierdoor ingeperkt, verhuizing niet toegestaan.

Dat het voor moeder moeilijk is opvang te vinden weegt niet op tegen recht vader en kinderen op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving. Bij verhuizing van de moeder met de kinderen naar een andere woonplaats wordt de rol van de vader te ver ingeperkt. Voorgestelde zorgregeling van 3 van de 4 weekends per maand weegt daartegen niet op. De kinderen zullen als gevolg hiervan in een situatie terecht komen waarin hun leven feitelijk opgesplitst wordt. En vader mist dan alle doordeweekse ouder-activiteiten. Geen vervangende toestemming om te verhuizen.

Lees meer

01-04-2019 | Belastingaangifte TIP 2018 

Bent u in 2018 gescheiden en heeft u afspraken gemaakt over betaling van partneralimentatie dan zijn de gemaakte kosten om te komen tot deze partneralimentatie afspraak fiscaal aftrekbaar voor de alimentatiegerechtigde.

De kosten die u dus maakt om alimentatie of een afkoopsom te krijgen of te behouden, mag u aftrekken. Het gaat om onder meer:

  • kosten van de mediator of advocaat (denk aan gesprekken en alimentatieberekeningen)
  • telefoonkosten
  • portokosten
  • reiskosten
  • incassokosten

23-03-2019 | Voogdij over de kinderen

Wanneer beide ouders zijn overleden, staan de kinderen er alleen voor. Een voogd is nodig wanneer de kinderen nog minderjarig zijn. Als de voogdij nergens is vastgelegd, dan zal de rechter een voogd zoeken die de minderjarige kinderen in huis wil nemen en opvoeden.

Ouders kunnen zelf de voogdij laten vastleggen voor het geval beiden ouders komen te overlijden. Dit kan bij een notaris, maar sinds 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het Gezagsregister. Je kunt hiervoor het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website rechtspraak.nl.

Lees meer

14-03-2019 | Het periodiek verrekenbeding & de gevolgen van het niet jaarlijks toepassen

Veel mensen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, hebben een zogenaamd “periodiek verrekenbeding” in hun akte van huwelijkse voorwaarden staan. Het niet verrekenen kan flinke gevolgen hebben. En toch gebeurt het niet. Waarom is dat?

Een periodiek verrekenbeding biedt de mogelijkheid tijdens het huwelijk vermogen over te hevelen naar de wederhelft. Vaak is dat de minst verdienende partner. Deze verrekening is geen schenking, zodat heffing van schenkbelasting niet aan de orde is.

Verrekend wordt het zogenaamde “overgespaarde inkomen”. Dit is het inkomen dat letterlijk “over” is in een kalenderjaar. Dit is dus het inkomen van de beide echtelieden minus de kosten van de huishouding.

Lees meer

26-12-2018 - Dank voor het vertrouwen

Ook in 2018 hebben onze mediators honderden klanten mogen begeleiden bij het vormgeven van de beëindiging van hun relatie. In de mediation gesprekken voeren onze kernwaarden van wederzijds respect, erkenning van de ander en de bereidheid om tot een gedragen oplossing te komen de boven toon. Onze klanten hebben een moeilijke periode achter de rug, maar kunnen nu vooruit kijken en staan aan de vooravond van een nieuwe periode in hun leven.  Wij wensen een ieder, en onze klanten in het bijzonder, een heel mooi & gezond jaar 2019 toe!

Namens onze mediators : Christiaan, Corné, Ed, Hilde, Maurice & Martin

10-12-2018 - Ouderverstoting

In onze praktijk komt met enige regelmaat voor dat één van onze klanten te maken krijgt met ouderverstoting.

Wanneer is er sprake van ouderverstoting?

Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had wil verbreken onder invloed van de omgeving. Dit speelt met name in het geval van een (echt)scheiding. Het kind raakt in een loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te vermijden keert het kind zich tegen de ene ouder en kiest het voor de andere ouder.

Lees meer

Meer artikelen...

logo De Mediator logo EHA Logo KVSS