16-11-2016 | Wanneer kan ik voor mijzelf een fiscale toeslag aanvragen, zoals het kindgebondenbudget?

Stond de toeslag op naam van uw ex partner/echtgeno(o)t(e) en wilt u voor uzelf de toeslag aanvragen? Check eerst of u recht hebt op toeslag bij de website van de belastingdienst : www.toeslagen.nl

Hebt u recht op een toeslag?
U kunt een toeslag aanvragen zodra uw ex partner/echtgeno(o)t(e) niet meer uw toeslagpartner is
Uw ex is geen toeslagpartner meer zodra u en uw ex niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven én 1 van de volgende situaties geldt:

  • U hebt een verzoek tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechtbank.
  • U hebt de rechtbank, een notaris of advocaat gevraagd om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen.
  • U hebt uw samenlevingscontract laten ontbinden.

Voorbeeld
U hebt begin mei een echtscheidingsverzoek ingediend en staat vanaf 7 juni niet meer op hetzelfde adres ingeschreven als uw ex. U bent dan vanaf 1 juli geen toeslagpartners meer. Als u aan de andere voorwaarden voldoet, dan hebt u vanaf 1 juli voor uzelf recht op bijvoorbeeld het kindgebondenbudget of b.v. de zorgtoeslag.

Tags: Financiën, Belasting

logo De Mediator logo EHA Logo KVSS