28-10-2018 - Pensioenverevening, wat is dat? En hoe werkt dat?

Wat is pensioenverevening?

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is van kracht voor scheidingen die plaatsvinden na 1 mei 1995. Als tijdstip van scheiding geldt de datum waarop de echtscheiding of de beëindiging van de geregistreerde partnerrelatie

...

21-04-2018 | Pensioen automatisch verdeeld bij echtscheiding (Maart 2018)

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een wet die gaat regelen dat pensioenrechten na een echtscheiding automatisch worden verdeeld over beide ex-partners. Straks kunnen beide ex-partners los van elkaar beslissen en beschikken over het verdeelde

...

24-09-2017 | Vrouwen onderschatten pensioensituatie bij scheiding

Bij een ingrijpend life event als scheiden hebben vrouwen weinig aandacht voor de pensioensituatie. In 10% van de gevallen zeggen laagopgeleide vrouwen zelfs dat de scheiding geen aanleiding voor hen is om naar de eigen pensioensituatie te kijken. Bij hoogopgeleide vrouwen is dat

...

23-06-2013 | Pensioen verevening bij echtscheiding

Regel tijdig de aanspraak op pensioen!
Heeft u bij uw echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) gekozen pensioenverevening toe te passen?, dan dient u binnen 2 jaar na datum van de echtscheidingsbeschikking als afgegeven door de rechtbank de pensioenuitvoerder(s) aan te schrijven.

logo De Mediator logo EHA Logo KVSS