Convenant

convenantIn het convenant worden alle afspraken die eerder in het scheidingsrapport zijn besproken vastgelegd. Het convenant dient als juridisch stuk voor de rechtbank.

 

 

 

 
logo De Mediator logo EHA Logo KVSS