Voordelen van Mediation

Kinderen

  • Door samen te overleggen kan meer rekenschap worden gehouden met het belang van uw kind ( of kinderen).

Het mediationproces en de uitkomst

  • Bij mediation kunnen oplossingen op maat worden afgesproken, afspraken die de rechter niet kan opleggen in een procedure, immers de rechter spreekt recht volgens de wet. U heeft samen zelf controle over de punten waar u van mening verschilt en …. over de oplossingen.

Geen verliezers

  • Er is geen winnaar of een verliezer: er wordt gestreefd naar afspraken waar u beiden mee kunnen leven. Deze afspraken worden vaker ook echt nagekomen omdat partijen zich meer betrokken voelen bij een oplossing die in gezamenlijk overleg tot stand is gekomen. Bovendien kunnen er afspraken worden gemaakt voor toekomstige wijzigingen van omstandigheden, zodat conflicten en procedures in de toekomst worden voorkomen.

Snelheid

  • Een mediation verloopt in tijd aanzienlijk sneller dan een gerechtelijke procedure: de volledige echtscheiding is bij mediation gemiddeld afgerond in 2 tot 3 maanden en bij een procedure met ieder een eigen advocaat in 9 tot 12 maanden (of bij vechtscheidingen zelfs nog langer).

Lage Kosten

  • De kosten verbonden aan een mediation zijn aanzienlijk lager dan die van procedure. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan wordt mediation in sommige gevallen vergoed (raadpleeg uw polis of bel met uw rechtsbijstandsverzekeraar).

De communicatie tussen u beiden

  • Bij mediation kunnen misverstanden of problemen worden opgelost doordat u rechtstreeks met elkaar contact heeft. Uw onderlinge verstandhouding wordt niet onnodig beschadigd zoals bij een vechtscheiding. Er is bovendien aandacht voor ieders verhaal en emoties. Een mediation heeft een informeel karakter waardoor partijen zich vaak meer op hun gemak voelen en vrijuit kunnen spreken.

Mediations zijn succesvol

  • Uit onderzoek blijkt dat ruim 90% van alle mediations succesvol worden afgerond.
logo De Mediator logo EHA Logo KVSS